2020

Z letnim poročilom uradno zaključujemo naše uspešno poslovno leto 2019

Big image alt

V torek, 25. februarja 2020, je svet zavoda v novi sestavi soglasno sprejel Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2019. Uspešno zasledovanje začrtanih programskih ciljev osrednjega kulturnega središča na Goriškem smo tudi v lanskem letu podkrepili z lepim obiskom naših prireditev. 


V letu 2019 smo organizirali 624 dogodkov, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujemo in sodelujemo v sklopu naših ciklov in festivalov. Te dogodke na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 69.430 ljudi.

Od tega je lanski glasbeni program, skupaj s ciklom pogovornih srečanj Potohodci, obsegal 180 dogodkov in pritegnil 14.890 obiskovalcev, pod okriljem Mestne galerije Nova Gorica pa smo uresničili 204 dogodke, ki se jih je udeležilo 10.806 ljubiteljev vizualne umetnosti.

Naš zavod ima v odloku kot javno službo opredeljen tudi umetniški film. V okviru filmske ponudbe smo lansko leto ponudili 162 filmskih projekcij umetniškega in kakovostnega filma ter 10 predavanj oz. predstavitev na temo filma, ki so v malo dvorano privabili 14.129 ljubiteljev sedme umetnosti. Kljub populistični mantri, da »Nova Gorica nima kina«, si znotraj našega poslanstva in uresničevanja ciljev zavoda resnično prizadevamo za širjenje kakovostnih filmskih vsebin. Ob tem pa gre seveda razumeti, da jih lahko kot javni zavod izvajamo le znotraj finančnih in kadrovskih okvirjev ter prostorskih danosti naše stavbe iz leta 1980. V soboto, 8. februarja 2020, smo s slavnostno prireditvijo pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja namreč obeležili 40-letnico našega delovanja. Posnetek slovesnosti.

KD40let fotoDV 600x400Foto: David Verlič

Kulturni dom Nova Gorica namenja veliko pozornosti tudi kulturno-vzgojnim programom za različne starostne stopnje otrok in mladine znotraj katerih izstopajo programi Glasbene mladine, pri katerih sodelujemo s petimi goriškimi občinami, kjer po številu prireditev sodimo v sam slovenski vrh. V lanskem letu smo v okviru tegta programa organizirali 109 dogodkov za 7.072 otrok in mladostnikov. V začetku letošnjega leta smo kot ena najuspešnejših kulturnih organizacij v domovini prejeli tudi priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje in povezovanje pri organizaciji in izvedbi programov Glasbene mladine Slovenije.

Znotraj galerijskega programa gre izpostaviti tudi 52 otroških likovnih ustvarjalnic, ki se jih je udeležilo 1.205 otrok, in našo Likovno šolo, ki je v tretjem letu delovanja z lanskimi 82 srečanji pod svojim okriljem šolala 48 udeležencev, otrok in odraslih. Posebej nas veseli uspeh naših učiteljev, akademskih kiparjev Katje Oblak in Julija Borštnika, ki znotraj šole s svojim mentorstvom pripravljajo tudi dijake na sprejemne izpite likovnih akademij. H kulturno-vzgojnim programom štejemo tudi šolski filmski program, katerega (36 lanskih filmskih projekcij) si je ogledalo 4.180 otrok, mladine in njihovih spremljevalcev.

Izpeljavo vseh omenjenih programov, splošne materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje naše stavbe krijemo s sredstvi ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za kulturo RS, sosednjih občin in nekaj sponzorskih oziroma donatorskih sredstev. Veliko omenjenih stroškov pa financiramo tudi iz t.i. tržne dejavnosti. Na tem mestu bi se zato radi iskreno zahvalili vsem obiskovalcem in uporabnikom naših dvoran. Samo v lanskem letu smo zabeležili 61 gostovanj, ki nastajajo tudi ob naši administrativno-tehnični podpori, in so v naš kulturni hram pritegnila 20.924 obiskovalcev. Del lastnih sredstev lahko zato namenjamo tudi izrednim vsebinam, ki niso javno (so)financirane, bogatenju obstoječega programa ter investicijskemu vzdrževanju stavbe in nakupu opreme.

Kulturni dom Nova Gorica je ob vsem tem tudi ustanovitelj in upravitelj Kulturno-informacijske stične točke KiT, ki že skoraj štiti leta deluje v stavbi Železniške postaje Nova Gorica. V svoje prostore je točka v lanskem letu privabila 8.594 obiskovalcev iz 50-ih različnih držav. Poleg nudenja kulturno turističnih informacij pa smo preko KiT-a v lanskem letu organizirali 7 vodenih ogledov po Gorici in Novi Gorici v slovenskem in italijanskem jeziku, katerih se je udeležilo 87 obiskovalcev. Plod čezmejnega delovanja, ki ga utrjujemo s KiT-om, je tudi finančna podpora sosednje občine Gorice, ki poleg rednega financiranja Mestne občine Nova Gorica omogoča delovanje skupne informacijske stične točke in uresničevanje njenih ciljev. 

Poslovno leto 2019 smo tako uradno sklenili z zadovoljstvom, tako s finančnim kot tudi tistim vezanim na naše opravljeno delo, ki je plod celotnega kolektiva zaposlenih, zunanjih izvajalcev in pogodbenih (so)delavcev ter študentov in dijakov, ki nam s predanostjo in strokovnostjo pomagajo pri uresničevanju in zasledovanju naših ciljev. Na tem mestu gre zahvala tudi in predvsem vsem obiskovalcem, ki skupaj z nami pišejo uspešno zgodbo in nam pomagajo ohranjati plamen profesionalne kulture v našem mestu. Tudi v prihodnje bomo stremeli k oblikovanju dobrih ustvarjalnih odnosov, ki bodo obrodili nove uspehe in poslovna zadovoljstva.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy