2019

Novinarska koferenca: Z zvestim uresničevanjem poslanstva v jubilejno sezono

Big image alt

Vodstvo, zaposleni in zunanji sodelavci v Kulturnem domu Nova Gorica si tudi v letošnji sezoni prizadevamo uresničevati poslanstvo našega javnega zavoda, ki pokriva glasbeno, filmsko in likovno ustvarjalno področje. Poleg posredovanja vrhunskih vsebin se povezujemo z raznimi vladnimi in nevladnimi institucijami Goriške in širše, saj se zavedamo, da lahko le s sodelovanjem in povezovanjem uspešno dosegamo zastavljene cilje in jih dolgoročno nadgrajujemo v žlahtne zgodbe. Poseben poudarek dajemo tudi čezmejnemu sodelovanju, ki se izkazuje v raznoraznih dolgoletnih uspešnih čezmejnih dogodkih, pobudah in festivalih, ne nazadnje tudi v delovanju čezmejne kulturno-informacijske stične točke KiT, ki je bistveno oživila in osmislila skupni trg obeh Goric.

pasica Film mala

V preteklem poslovnem letu smo največ sredstev za delovanje in programe prejeli od našega ustanovitelja, Mestne občine Nova Gorica, sledil je delež lastnih prihodkov, ki jih povečini ustvarimo z oddajo dvoran zunanjim najemnikom, povišali pa smo tudi sredstva pridobljena prek raznih enoletnih in večletnih razpisov Ministrstva za kulturo Republike Slovenije ter sponzorstev in donacij, saj nekateri poslovni subjekti v naših programih vidijo primerno priložnost za promocijo in družbeno odgovornost. Glede na dejstvo, da so pod istimi pogoji programi naše ustanove dostopni tudi občanom in občankam drugih občin, bi si želeli višje finančne podpore iz njihove strani, saj se zavedamo pomena ohranjanja dostopnosti do kakovostnih in profesionalnih vsebin za vse prebivalce našega skupnega prostora. Pod statistične podatke sodi tudi poraba sredstev, ki smo jih v naši instituciji največ namenili programom Mestne galerije Nova Gorica, sledijo pa Glasbeni abonma, Mednarodno srečanje saksofonistov SAXGO, cikel izrednih koncertov in program Glasbene mladine s katerim se po obisku in vsebinah uvrščamo v sam vrh v nacionalnem prostoru. Vsega skupaj smo v lanskem letu zabeležili 63.379 obiskovalcev naših in gostujočih skupno izvedenih 562 dogodkov, kar je ob obstoječem kadru in njegovi prizadevnosti precej zavidljiva številka.

FloresM pasica mala

Pretekla sezona je poleg potrditve novega petletnega mandata dosedanji direktorici Kulturnega doma Nova Gorica Pavli Jarc, njenega mesta na čelu KUDUS – Zveze kulturnih domov in ustanov Slovenije in nove izvolitve na čelo Glasbene mladine Slovenije prinesla tudi sodelovanje v delovni skupini za pripravo prijave za Evropsko prestolnico kulture 2025 – Go2025!.

V zasledovanju nadgradnje dosedanje kulturne ponudbe našega mesta in okolice je Mestna občina Nova Gorica letošnje tematsko leto posvetila festivalom, ki s svojimi vsebinami bogatijo in nadgrajujejo ponudbo združeno pod geslom »Nova Gorica – festivalsko mesto kulture«. Naša ustanova se je festivalskemu mestu z dodatnim financiranjem s strani občine pridružila s štirimi festivali. Tremi glasbenimi, in sicer s 23. Mednarodnim srečanjem saksofonistov SAXGO19, s festivalom srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae in jesenskim festivalom Oktober Jazz, v sklopu katerega bomo v Novi Gorici v duhu sodelovanja s festivalsko pobratenim nemškim mestom Zittau gostili nemški jazz kvartet. Četrti iz seznama pridruženih festivalov pa je festival sodobnih umetniških praks PIXXELPOINT, ki letos obeležuje svojo dvajsetletnico.

Galerija pasica mala

V kolikor bi Nova Gorica s partnerskim mestom Gorica in drugimi sosednjimi mesti oz. občinami bila uspešna pri kandidaturi, bi lahko začela uresničevati vzpostavitev nekoč že enotnega goriškega kulturnega prostora, postavila bi  temelje za zagon kulturnega turizma, samo mesto bi se zagotovo vpisalo tudi na zemljevid pomembnih evropskih kulturnih prestolnic, povečalo bi obseg, raznolikost in kakovost kulturne ponudbe, izboljšalo oz. pridobilo kakšno novo kulturno infrastrukturo ter pridobilo na mednarodni prepoznavnosti in ugledu.

Priložnost EPK-ja je res zadnja v vrsti tistih, s katerimi bi se lahko kot občina dokopali do finančnih sredstev za prepotreben začetek te pomembne investicije na infrastrukturnem področju. Kulturni dom Nova Gorica namreč že dolga leta izpostavlja gradnjo novega kulturnega centra, saj je sedanja stavba sicer zgledno vzdrževana, vendar pa skladno z življenjsko dobo že dotrajana, izven vseh standardov o varstvu pri delu in požarni varnosti, dostopnosti za mobilno ovirane osebe in premajhna za zdajšnji obseg umetniških programov. Tekom letošnjega poletja smo s pomočjo lastnih sredstev obnovili našo malo dvorano s prepotrebno obnovo sedežev, talne preproge in ozvočenja, z občinskimi interventnimi sredstvi pa smo še pred začetkom nove sezone zamenjali dotrajano prezračevanje v veliki dvorani, ki je pokleknilo tik pred letošnjim srečanjem saksofonistov.

mong mk 2019 3 650X350

Poleg predloga na področju infrastrukture smo v nabirko za EPK 2025 oddali tudi druge programske oz. vsebinske predloge, kot so:

  • Nadgradnja našega mednarodnega srečanja saksofonistov tako v festivalskem koncertnem delu, kot tudi v tekmovalnem delu, ki bi z dodatno podporo dosegel še večjo svetovno prepoznavnost našega mednarodnega tekmovanja saksofonistov.
  • Takisto bi veljalo dodatno podpreti tudi festival sodobnih umetniških praks PIXXELPOINT.
  • Smiselnost sodelovanja vidimo tudi v priložnostni pregledni razstavi sodobne slovenske umetnosti in povezave s sočasnimi evropskimi tokovi, ki bi postavljena na več prizoriščih obeh Goric, zlasti širši mednarodni javnosti predstavila glavne tokove v slovenski vizualni umetnosti od nastanka našega mesta pa do danes. Lahko bi se osredotočili tudi zgolj na najnovejšo umetniško produkcijo. Ob tem bi bilo smiselno v okviru razstave pokazati tudi sočasne evropske umetniške pozicije in prakse.
  • Na področju likovne umetnosti smo predlagali tudi vzpostavitev ateljejev in umetniškega rezidenčnega centra v središču mesta, v nekdanjih učilnicah Šolskega centra Nova Gorica, katerega poslanstvo bi bila podpora in promocija ustvarjalnosti ter spodbuditev zanimanja za slovensko umetnost in kulturo.
  • Kot zadnji v vrsti oddanih predlogov za GO2025! pa je bila objava mednarodnega natečaja za javno plastiko, s katerim bi v mestu in bližnji okolici dobili več sodobne umetnosti v javnem prostoru. Novo Gorico bi tovrstna pobuda in izbor novih plastik naredila bolj privlačno, sodobno in zanimivo tudi za obiskovalce od drugod ter v mesto prinesla več urbanega duha, kljub temu, da se že zdaj lahko ponaša z nekaj vidnimi javnimi spomeniki in skulpturami priznanih slovenskih kiparjev, ki z izvirnimi, s sugestivnimi in prepričljivimi koncepti bogatijo javni prostor in ustvarjajo njegovo urbano identiteto.

Kljub precej ambicioznim željam in načrtom za prihodnost pa smo letošnjo sezono oblikovali z veliko ustvarjalnosti v obstoječem finančnem načrtu, ki bo, prepričani smo, zadostila okusom in željam marsikaterega obiskovalca in obiskovalke naših prireditev. Sledi predstavitev programov sezone 2019/20 razdeljene v glasbeni, filmski in likovni sklop znotraj Mestne galerije Nova Gorica ter čezmejnega delovanja in naše Kulturno informacijske stične točke KiT.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy