2021

Poročilo za poslovno leto 2020 - leto, v katerem je 'zavladala korona'

Big image alt

V sredo, 24. februarja 2021, je svet zavoda soglasno sprejel Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2020, ki si ga bomo zapomnili predvsem po epidemiji koronavirusa in zaprtju kulturne dejavnosti. Za nami je res zelo zahtevno leto, polno negotovosti in velikih preizkušenj. Skoraj celo leto je našo usodo krojila epidemija, ki je v veliki meri omejila delovanje in okrnila praznovanje naše 40. obletnice. Kljub temu smo se trudili, da smo zlasti preko spleta ves čas ostajali v stiku z našim zvestim občinstvom in čas zaprtja ustanove izkoristili tudi za nekatera pomembna opravila, ki jih zaradi prevelikega obsega dela v minulih letih nismo zmogli narediti. Tukaj velja izpostaviti predvsem ureditev arhivov in digitalizacijo fotografskega gradiva 40-ih let naše ustanove ter izdajo dveh obsežnih publikacij, mednarodnega znanstvenega zbornika z naslovom Breda Šček – »Glasbena migrantka« in poljudnostrokovnega zbornika Bleščeče, brezhibno, odlično … Glasbena kritika v prostoru in času.

Neomajni smo bili tudi pri prizadevanjih za oblikovanje kakovostnih glasbenih, likovnih in filmskih programov, ki pa jih je bilo zaradi epidemije precej manj kot leto poprej. A kljub temu smo v lanskem letu, ko smo bili 5 mesecev popolnoma zaprti in skoraj celo leto delovali pod strogimi zdravstvenimi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom, uspeli v Kulturni dom Nova Gorica in na dislocirana prizorišča (Mestna galerija, Grad Kromberk, središče Nove Gorice, Kulturno-informacijska stična točka, Vila Vipolže, sosednja Gorica, šole in vrtci, kjer potekajo programi Glasbene mladine, idr.) na 312 dogodkov privabiti 22.286 obiskovalcev.  

V teh nepredvidljivih in v različnih pogledih zahtevnih časih si moramo še naprej postavljati visoke cilje ter si brezkompromisno prizadevati za oblikovanje tehtnih kulturno-umetniških vsebin, s katerimi bomo pripomogli k temu, da bo naše mesto ohranjalo status pomembnega kulturnega centra, ne samo v slovenskem prostoru temveč tudi širše. Sedaj še toliko bolj, ko smo pridobili naziv Evropska prestolnica kulture 2025.

Tokratno poslovno poročilo torej lahko zaključimo z veliko zaskrbljenostjo nad trenutnim stanjem v kulturi in negotovostjo, saj težko predvidimo, kakšne posledice bo pustila epidemija in kdaj bo kulturni sektor doživel ponovni zagon. A ostati moramo motivirani in optimistični, da se bomo lahko spopadali z vsemi izzivi, ki nam jih bo prineslo obdobje po epidemiji.

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy