Uporabne informacije za obiskovalce

Parkiranje
Kulturni dom Nova Gorica nima svojega parkirišča. Po 17. uri lahko brezplačno parkirate vzdolž Kidričeve ulice in ulice Gradnikovih brigad, v neposredni bližini Kulturnega doma Nova Gorica. Podzemno plačljivo parkirišče je na voljo v stavbi Eda Center.

Zamudniki
Vljudno vas prosimo, da pri zamudi začetka prireditve počakate do kratkega odmora med prvim in drugim delom programa, pri gledaliških predstavah pa do glavnega odmora. Zamudniki filmskih predstav lahko zasedete sedeže le še pet minut po začetku predvajanja filma, če seveda niso razprodani. Enako velja tudi za gledališke predstave brez odmora.

Garderoba
Brezplačna garderoba se odpre pol ure pred prireditvijo, zapre se pol ure po zaključku. Prosimo, da v garderobi ne puščate dragocenih predmetov.

Fotografiranje
Kulturni dom Nova Gorica je javni prostor in svoje dogodke fotografira ter fotografije uporablja za objavo na družabnih omrežjih, na spletni strani zavoda in za ostale promocijske namene. Če se ne želite pojavljati na omenjenih fotografijah, vas vljudno prosimo, da se med fotografiranjem umaknete. 

Induktivna zanka
V veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica je vgrajena induktivna zanka, ki naglušnim omogoča boljšo slišnost vseh dogodkov na velikem odru. Uporabniki slušnih aparatov ob obisku naših prireditev preklopite na T ali M+T.

Snemanje, fotografiranje, mobiteli
Kulturni dom Nova Gorica ima lastnega fotografa, zato je kakršno koli fotografiranje ter tonsko ali video snemanje zunanjih nepooblaščenih izvajalcev na prireditvah strogo prepovedano. Prosimo vas, da ob vstopu v dvorano izklopite vse mobilne naprave.

Hrana in pijača
V dvorane Kulturnega doma Nova Gorica je prepovedan vnos hrane in pijače.

Gostinska ponudba
Med odmori prireditev se lahko osvežite v Cafe Gallus v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica.

Vstopnice
- Abonmajska vstopnica je prenosljiva med obiskovalci z istim statusom (zaposleni, upokojenci, študenti, ...). Če želite prenesti abonma na drugo osebo, ki nima enakega statusa kot vi, na blagajni uredite doplačilo pred ogledom predstave.
- Če prireditev zamudite, vam ne moremo zagotoviti, da boste sedeli na svojem sedežu.
- Rezervirane vstopnice dvignete najkasneje v treh delovnih dneh od rezervacije.
- Spletna prodaja: nakup znižane vstopnice je možen samo na blagajni. Za vstopnice, kupljene preko spleta, ne vračamo denarja.

- - - - - - - - - - - 

Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR (v veljavi od 25. 5. 2018)


Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le v naši ustanovi do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv z našimi nameni oglaševanja.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov, dostopen na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala uporabljati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

- Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov.

- Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

- Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

- Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

- Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

- Pravica do prenosljivosti vaših podatkov.

- Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

- Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal uporabljati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018.

 
 

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy