2017

MEDNARODNI SIMPOZIJ - Glasba in kultura v véliki vojni

Grad Kromberk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F E S T I V A L   T E N S O   2 0 1 7 
Zbogom orožje, pozdravljena pesem
Nova Gorica, 12.-24. september 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEDNARODNI SIMPOZIJ
Glasba in kultura v véliki vojni

Petek, 22. september 2017
  10.00–12.30 
Grad Kromberk, Nova Gorica

........................................................

SPORED:

Uvodni nagovori

Vladimir Peruničič, Goriški muzej
Pavla Jarc, Kulturni dom Nova Gorica
Veronika Brvar, umetniška vodja festivala

........................................................

Igor Grdina,
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana:
Med aktivizmom in kontemplacijo


Alenka Bagarič,

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana:
Glasbena topografija velike vojne na Slovenskem

* * *

Nataša Cigoj Krstulović,
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana:
Organizacijski, repertoarni in recepcijski vidiki dobrodelnih koncertov v Ljubljani med prvo vojno


Aleš Nagode, 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:
Kantata Soči in v ruševinah svojega sveta izgubljeni asket


Svanibor Pettan,
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta:
Lessons from the later wars: looking back to music in World War I

........................................................ 

Mednarodni simpozij bo osvetlil obdobje štiri leta trajajočega vojaškega spopada, v katerem je na zasedenih ozemljih trpelo tudi civilno prebivalstvo. Glasba je slehernemu posamezniku za kratek čas odvrnila misli od bede vojnega vsakdanjika. Zvok koračnic je pospremil vojake na bojišča, stare ljudske in umetne pesmi so jih tolažile in vedrile v urah počitka. V zaledju fronte so, pod okriljem nacionalno zavednih društev in dobrodelnih organizacij, prirejali dobrodelne koncerte, tiskali pesmarice in poslušali promenadne koncerte poklicnih vojaških orkestrov, ki so jim s patriotičnimi koračnicami dvigovali moralo. Nastajale so nove skladbe za »vojni čas«, h katerim so se zatekali po upanje in tolažbo.

Raziskovalci s področja glasbe, literature, kulturne zgodovine in drugih humanističnih ved bodo v svojih prispevkih osvetlili glasbo ter kulturo na fronti in v njenem zaledju. Predstavili bodo tudi odmeve kulturne propagande ter se še posebej posvetili vlogi ustvarjalnosti ter poustvarjalnosti za ohranitev humanističnih vrednot.

........................................................

TENSO 1354x479 10

                  EU logo plus text nw lores MALI                 kultura logo                 MONG z napisom MALI

Financerji: EU Program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Nova Gorica

Partnerji: Slovenska filharmonija, Narodna in univerzitetna knjižnica,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Glasbena matica Ljubljana, Goriški muzej,
Kulturni center Lojze Bratuž (Gorica-I), Kulturni dom Gorica (I),
Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Podporniki: Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Občina Brda, ZTKMŠ Brda,
Okrepčevalnica na Sabotinu, Klet Brda

Posebna zahvala: amaterskim zborom in njihovim zborovodjem, Občini Bovec,
Krajevni skupnosti Log pod Mangartom, Občini Kobarid, Občini Tolmin, Občini Idrija,
Krajevni skupnosti Črni vrh nad Idrijo, Občini Komen, Javnemu zavodu Komenski Kras,
Občini Doberdob (I), Občini Gorica (I), Madžarskemu kulturnemu centru Balassijev Inštitut,
Generalnemu konzulatu Italijanske republike

 

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy